top of page

Скульптура

Sculpture

IMG_5205.JPG

Історія відділу

          Відділ скульптури КЗ ЛОР ЛКДУМ ім. Івана Труша (на той час Державна промислова школа) було засновано 1892 року. Від початків створення відділу, а саме із запрошення у 1893 р. на посаду директора Школи досвідченого архітектора З. Горголевського, впроваджується сучасний європейський рівень викладання скульптури, чіткішою стає фахова спрямованість відділу. Цьому сприяло залучення до викладацької роботи кваліфікованих професіоналів з широким колом інтересів та фахових навичок. Серед них скульптори: Т.Вісновецький - випускник Мюнхенської академії мистецтв, а також Ю.Белтовський – митець з дуже широким діапазоном творчих інтересів та можливостей (монументальна і станкова скульптура, скульптурний декор, дрібна пластика). Ці та інші фахівці давали своїм вихованцям ґрунтовні знання і навички, що дозволило залучати не лише викладачів, але й учнів Школи до виконання художніх робіт для потреб міста. Така практика використовувалась і в подальші часи, ставши доброю традицією нашого навчального закладу.            Свідченням серйозності і глибини мистецької освіти, яку давала Школа і зокрема відділ скульптури, є перелік митців-скульпторів, що стали гордістю львівської мистецької школи першої половини ХХ століття: З. Курчинський, Н. Герольд, Я. Гуральчик, К. Клакович, В. Конечний, Т. Кузневич, Т. Кубала, Р.Льовелл, С. Чапек, І. Плішевський. Багато з них у свій час працювали викладачами Школи.                                                                                                                   

              Серед випускників відділу скульптури ціла плеяда відомих сучасних українських художників: І. Севера, Г. Крук, Є. Дзиндра, Я. Чайка, Д. Крвавич,       Л. Біганич, В. Одрехівський, Е. Мисько.                                             Кількісний склад учнів відділу скульптури не завжди був сталим і змінювався в залежності від потреб у фахівцях даного профілю. Так, у повоєнний час  кількість студентів відділу скульптури становила 4-5 чоловік на курсі. З кінця 1980 их років вона зросла до 6-8 чоловік. Починаючи з 1993-94 навчального року відділ розпочав перехід до системи підготовки спеціалістів за ступеневою формою навчання-молодшого спеціаліста, бакалавра (тепер молодший фаховий бакалавр, бакалавр). Відділ скульптури є одним з небагатьох у Західному регіоні котрий готує майстрів-виконавців такого профілю потреба в яких існує й тепер. Не менш важливим є виховання молодих висококваліфікованих творчих особистостей, що надалі розвиватимуть сучасне образотворче мистецтво. Випускники відділу працюють викладачами у середніх художніх закладах такі як Н. Толстильова, Н. Тицька, І. Брезвин. В творчо-виробничих об’єднаннях, у державних та приватних проектних організаціях, а також «вільними художниками» здебільшого у західних областях України, це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Закарпатська. Майже 80% випускників відділу продовжує навчання у Львівській академії мистецтв. З яких частина продовжує вдосконалювати свій фах навчаючись в аспірантурі з подальшим переходом на викладацьку роботу в академії та коледжі, зокрема П. Бондар, В. Цісарик, Т. Мороз, Т.Родич, Р. Кикта, А. Турянський.       

          В даний час на відділі навчається 20 студентів. З них 5 чоловік приїжджі. На відділі працює п’ять викладачів і майстер виробничого навчання, всі вони мають вищу освіту та немалий практичний досвід викладання і виставкової творчої діяльності (двоє з них навчаються в аспірантурі ЛНАМ). Поряд з викладацькою роботою всі викладачі відділу працюють над укладанням навчальних програм, планів та методичних розробок. Так зі всіх дисциплін які читаються на відділі скульптури (композиція, професійна майстерність, технологія і матеріалознавство, академічне ліплення) створено програми для забезпечення підготовки молодшого фахового бакалавра і бакалавра.                                                                                                           Заняття на відділі поділяються на лекційні та практичні, з них понад 90 % часу відведено на практичні. Постійно проводиться підсумковий контроль знань та вміння студентів у формі поточних та підсумкових семестрових переглядів.                                                                                                                                            Добре забезпечений відділ допоміжними методичними матеріалами. Сформовано фонди проектних робіт з композиції та кращих робіт виконаних в матеріалі з професійної майстерності та академічного ліплення. Зібрано методичний ілюстративний матеріал та підготовлена його електронна версія яка регулярно доповнюється новими сучасними творами.Регулярно організовуються виставки академічних та творчих робіт студентів.Відділ повністю забезпечений гіпсовими моделями для проведення занять з академічного ліплення. Зношені моделі поповнюються за рахунок завдань з гіпсомодельного формування. Для проведення занять з академічного ліплення та композиції відділ має необхідний запас скульптурної глини. Всі аудиторії забезпечені подіумами для експонування моделей і приладами для їх обігріву та підсвічування експонатів. В достатній кількості є робочих скульптурних станків для виконання круглої скульптури та мольбертів для виконання рельєфних зображень.                                                                                           Для освоєння спеціальності скульптора в розпорядження студентів надано п’ять майстерень для академічного ліплення та композиції. Заняття з професійної майстерності проводяться в спеціально обладнаних майстернях: гіпсомодельній - для роботи з гіпсом, майстерні для виконання робіт в камені та дереві. Крім того перекрито і добре обладнано скульптурну майстерню під відкритим небом для виконання робіт у камені в теплу пору року. Для полегшення виконання робіт в твердих скульптурних матеріалах відділ забезпечений електрифікованими та пневматичними механічними інструментами. Таким чином, студенти відділу мають можливість освоїти весь процес виконання скульптурних творів починаючи від проектування і завершуючи виконанням композицій в матеріалі.Всі студенти мають індивідуальні інструменти для роботи в камені і дереві та індивідуальні засоби захисту, що передбачено правилами техніки безпеки, а також індивідуальні шафи для їх зберігання.

       Голова циклової комісії – Юзьків Ярослав Богданович. Викладацький колектив відділу: Троцько Я.П. Кикта Р.І. Турянський А.Т. Яремчук Л.А., Кочмар Ю.Ю.

Викладачі

IMG_1717.JPG
IMG_1717.JPG

Зліва направо:

Кикта Роман Ігорович (викладач),

Троцько Ярослав Петрович (викладач),

Юзьків Ярослав Богданович ( голова циклової комісії),

Кочмар Юрій Юрійович ( майстер виробничого навчання)

Навчальні програми

Галерея дипломних робіт

Фаховий молодший бакалавр

4 роки навчання

(На основі  НСЗО)

Бакалавр

2 роки навчання

(на основі Фахового молодшого бакалавра)

bottom of page