top of page
canvas.png

Семестрові завдання

Художній розпис
Молодший фаховий бакалавр

     Програмні завдання 1-го рівня акредитації укладені таким чином, що існує методична послідовність та залежність основних навчальних дисциплін даної спеціальності: композиції, роботи в матеріалі, технології та базових: рисунку і малярства. Завдання з композиції тісно пов'язані з технологічними процесами. Виконання цих завдань поєднується з паралельним вивченням основних технiк монументально-декоративного малярства, таких як сграфіто, зганчо, гіпсовий рельсф, темперний та акриловий розпис, вітраж, мозаїка, фреска. Виконуються копiйнi завдання для вивчення і вдосконалення техніки олійного та темперного живопису.   

01

Поліхромний орнаментальний розпис

Вивчення технiки виконання поліхромного орнаменту на основі класичних зразків (орнаментика Візантії, давньо украïнський церковний орна мент, арабський). Мета: засвоєння практичних навичок та досягнення гар монійних кольорових співвід ношень при виконанні пло скісного орнаменту.

02

Орнаментально декоративна вставка

Виконання композиції орнаментальноï вставки на підставі народної орнаментальноï творчості (витинанка, вибійка, тощо) в техніці зганчо.

Мета: вивчення технiки зганчо та послідовності ведення роботи.

03

Інтерпретація писанкових мотивів

На основі зразків народної творчості (писанка, вишиванка, ткацтво) створити власну замкнену або фризову композицію. Мета: в техніці темперного розпису виконати орнаментальну композицію.

04

Копія петриківського розпису

Вивчення техніки виконан ня яєчної темпери на основі зразкiв петриківського роз пису. Мета: дотримання технології та технiки письма яєчною тем перою, досягнення технічної вправності.

bottom of page